Maand van de grafiek is een initiatief dat in 2012 is genomen en in 2013 leidde tot een succesvolle manifestatie.
 
 

  maand van de grafiek

  commissie van aanbeveling

  grafiekplatform vog

Eind 2013 is de 1e Maand van de Grafiek georganiseerd, een landelijk platform voor grafiek, opgezet door vrijwilligers, gesteund door de VOG - platform voor grafiek. Dit bleek een groot succes: 90 locaties hebben deelgenomen met grafisch werk van zo'n 600 kunstenaars. Dit initiatief verdient navolging en de volgende Maand van de Grafiek is nu gepland voor oktober 2016.

 

Grafiek als onderdeel van de hedendaagse beeldende kunst

 

We beschouwen grafiek als een autonome kunstvorm die een eigen plek inneemt in het gevarieerde kunstenlandschap.

Wat opvalt is de benadering om tot een visueel en tastbaar eindresultaat te komen.

De werkwijze van de graficus is indirecter dan bij de meeste andere kunstvormen. Door het vervaardigen van een beelddrager kan een afbeelding gereproduceerd worden. Het eindresultaat is vaak een afdruk al dan niet in een oplage vervaardigd. De weg hier naar toe is vaak uitgesteld. Het is een proces met veel bewustzijn van het materiaal. De afdruk is als een pleisterplaats op een reis: een tijdelijk rustpunt, een knooppunt van betekenis.

Grafiek kent vele manieren van uitingen. Bekend zijn natuurlijk de traditionele drukvormen, maar minstens zo interessant is de vraag hoe de hedendaagse kunstenaar hiermee omgaat.

 

Doelgroep en motivatie

 

De manifestatie Maand van de Grafiek 2016 wil de belangstelling voor de professionele grafische kunst vergroten bij een algemeen en breed publiek. Daarnaast is het een ontmoetingsplaats voor vakgenoten.

Grafische kunst is bij uitstek een kunstvorm die zich leent voor een groot publiek. Er is een grote diversiteit aan benaderingen te vinden. Met name vanwege het reproduceerbare karakter zou je kunnen zeggen dat het een sociale kunstvorm is. Grafiek is laagdrempelig, het is geen moeilijke of dure kunstvorm.

 

Gevoelde noodzaak

 

In het verleden zijn er op landelijke schaal grafiekmanifestaties geweest: Grafiek-Nu (Singer Museum Laren)en de Allianz Grafiekprijs. Zij gaven allen een overzicht van de stand van zaken van de hedendaagse grafiek en brachten ontwikkelingen in beeld. Het verdwijnen van deze initiatieven bracht bij professionals en enthousiastelingen de wens naar boven om opnieuw een landelijk platform op te richten.

 

Kansen om het project naar een hoger plan te trekken

 

Commissie van aanbeveling

 

Cees Andriessen, grafisch kunstenaar, Stichting De Witte Mier

Aad Hekker, steendrukkerij Aad Hekker

Arno Kramer, tekenaar, lithograaf, organisator exposities 

Jef Schaeps, Prentenkabinet van de Universiteit van Leiden

 

 

 

Cees Andriessen

Apeldoorn, 24 november 2015
lid van de commissie van aanbeveling