terug naar de overzicht

 

Utrecht

1 en 2 oktober

Estafettekick-off Maand van de Grafiek

 

 

KAPITAAL

Voor de Maand van de Grafiek organiseert Kapitaal een bijzonder project rondom de ets-persen. Jong talent en ervaren makers werden aan elkaar gekoppeld om kennis uit te wisselen, samen te werken en elkaar te inspireren. Drie maanden werkten deze zes koppels samen in de werkplaats toe naar de expo Bloedbroeders.

 

 

KUNSTLIEFDE, Ruimte voor Beeldende Kunst

Zowel traditionele grafiek als grafiek waar de grenzen worden opgezocht met andere media zijn hier te zien. Met werk van Charles Donkers, Saskia Jetten, Caroline Koenders, Hans Laban, Henny van der Meer, Johan Rijpma, Erica van Seeters en Margriet Thissen.

 

 

KUUB, Ruimte voor Kunst en Cultuur

In KuuB tijdens de Maand van de Grafiek geen officiële vertegen-woordiger van DE LUIS, maar het grafische werk van Titus Nolte op aluminiumpaneel. Deze kun-stenaar pionierde met nieuwe technieken in de grafische kunst, is een uitstekend opleider aan de Hogeschool voor de Kunsten en heeft een duidelijk maatschap-pelijke oriëntatie in zijn werk. Dus tóch een LUIS.

 

 

OUDE HORTUS

Grafiek met een botanisch tintje. De exposanten, in het zo toe-passelijke zaadhuis van de Oude Hortus Utrecht, laten zich inspireren door de natuur in al haar facetten. Deelnemende kunstenaars zijn Juul Rameau, Lies Verdenius, Elsbeth Cochius, Jops Jacobs en Flip Lambalk.

 

last modified 2016-10-07           www.kalkowsky.nl